Budowa Dróg Kolejowych

Świadczymy usługi z zakresu projektowania, budowy, remontów i utrzymania torów kolejowych. Są to między innymi:

 • • projektowanie bocznic kolejowych,
 • • badanie oraz opracowanie planów sytuacyjnych i regulaminów prac bocznic kolejowych,
 • • z materiałów nawierzchniowych do budowy i utrzymania wszystkich typów nawierzchni torowych,
 • • naprawy główne, bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowych,
 • • rozbiórka (likwidacja) bocznic i torów kolejowych łącznie z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń,
 • • utrzymanie i przeglądy bocznic kolejowych,
 • • budowa przejazdów i przejść przez tory kolejowe,
 • • skup materiałów nawierzchniowych pochodzących z demontażu bocznic i torów kolejowych
 • • kompleksowa obsługa i serwis zakładowych bocznic kolejowych,
 • Gwarantujemy:

 • Właściwe i terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych obowiązujących w:

 • • PKP,
 • • prawie budowlanym,
 • • przepisach i instrukcjach,
 • • dokumentacji technicznej i technologicznej odnoszącej się do wykonywanego zlecenia.
 • Wykonanie prac z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad ustalonych w regulaminach prowadzenia robot, przepisach i instrukcjach obowiązujących dla prac wykonywanych na obszarze zarządzanym przez zamawiającego.

 • Stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne Zamawiającego.