Ochrona Przeciwpożarowa

Profesjonalizm i dobra współpraca z klientem są dla nas bardzo ważne, dlatego usługi dobieramy indywidualnie w połączeniu z fachowym doradztwem opartym o bogate doświadczenie zawodowe.

 • Nasza kadra składa się z profesjonalistów, należą do nich oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy budowlani oraz ratownicy medyczni zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego i specjaliści BHP. Pozwala to zachować najwyższy standard oraz kompleksowość oferowanych usług.
 • Zawsze staramy się zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa ludzi i obiektów przy rozsądnym wykorzystaniu środków finansowych. Współpracujemy z ubezpieczycielami, co owocuje wysokim standardem bezpieczeństwa pożarowego obiektów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych na ubezpieczeniach od pożaru.

  Oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • 1. Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 • a) projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
 • b) scenariusze pożarowe (wraz z matrycą sterowań),
 • c) uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • d) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • e) oceny zagrożenia wybuchem,
 • f) dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW).
 • g) ekspertyzy techniczne w celu uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów,
 • 2. Stolarka przeciwpożarowa aluminiowa i drewniana (drzwi i okna ppoż., EI 30, EI 60).

  3. Stolarka przeciwpożarowa drewniana dla obiektów objętych nadzorem Konserwatora Zabytków.

  4. Instalacje przeciwpożarowe (kompleksowe wykonawstwo):

 • a) systemy sygnalizacji pożaru (SSP, SAP),
 • b) systemy oddymiania (wentylacji pożarowej),
 • c) dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
 • d) instalacje tryskaczowe.
 • 5. Serwisowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

  6. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne.

  7. Konserwacja gaśnic i hydrantów.

  8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych, dylatacji (przepusty ppoż.).

  9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych i elementów wystroju wnętrz (belek, słupów, wykładzin, zasłon itd.).

  10. Próby odbiorowe wentylacji pożarowej z gorącym dymem.

  11. Opinie, audyty oraz ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego.

  12. Organizacja próbnej ewakuacji w obiektach (wraz z przygotowaniem pozoracji).