Roboty Ziemne

Wykonujemy zmechanizowane roboty ziemno-budowlane, w tym:

  • • stabilizacja gruntu
  • • budowa dróg i parkingów
  • • sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne, gazowe i C.O.
  • • wykopy podstropowe
  • Prowadzimy także wynajem ciężkiego sprzętu.